Unia Europejska - Projekty
Grafika BIP
Strona główna/BIP/Informacje/Informacja o RODO

Informacja o RODO

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. KUBUSIA PUCHATKA W GOŁKOWICACH, ul. Piotrowicka 3A, siedziba - ul. Staszica 1, 44-341 Gołkowice, tel. 32 472 70 42, 32 722 89 90, e-mail: w imieniu, którego zarządzającym jest Dyrektor.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • e-mail:
 • pisemnie na adres siedziby Administratora

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 1. w celu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych;
 2. wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 3. gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 4. na podstawie zgody - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane może złożyć wniosek dotyczący danych osobowych o:

 • dostęp do danych (uzyskać informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych)
 • ich sprostowania - poprawiania danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych - stosownie do złożonego wniosku);
 • prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub do Państwa),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W szczególnych sytuacjach osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

 

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf KLAUZULA PRACOWNIKÓW.pdf 564.26KB pobierz Plik: KLAUZULA PRACOWNIKÓW.pdf
pdf KLAUZULA DLA DZIECI RODZICÓW OPIEKUNÓW.pdf 724.2KB pobierz Plik: KLAUZULA DLA DZIECI RODZICÓW OPIEKUNÓW.pdf
pdf KLAUZULA DLA KONTRAHENTÓW.pdf 700.73KB pobierz Plik: KLAUZULA DLA KONTRAHENTÓW.pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-30 15:26
Aktualizacja publikacji
Pękała Jolanta 2020-09-24 07:49
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
56
do góry