Deklaracja dostępności | Przedszkole Publiczne w Gołkowicach

Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola Publicznego im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach

Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej, dostępnej pod adresem URL: https://pp-golkowice.godow.pl

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Raport z wynikami.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych niżej w dalszej części deklaracji.

Strona internetowa została zaprojektowana w oparciu o kryteria sukcesu wymienione w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

Przedszkole Publiczne dołożyło wszelkich starań aby zapewnić zgodność technologiczną strony z obowiązującymi normami oraz dobrymi praktykami.

Treści niedostępne

 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0,
 • Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.0,
 • Brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie WWW: filmów, zdjęć.

Udogodnienia

 • Dedykowany kontrast dla dostępności,
 • Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
 • Obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
 • Możliwość przejścia do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:
 1. Przejście do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 2. Przejście do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 3. Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 4. Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 5. Przejście do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
 • Strona internetowa skaluję się szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego,
 • Elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,
 • Możliwość zatrzymywania,wznowienia wyświetlanych informacji w przewijanych sliderach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Jolanta Pękała, przedszkole@ppgolkowice.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 472 70 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia przez Podmiot Publiczny powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o dostępności architektonicznej

Budynek Przedszkola Publicznego, ul. Stanisława Staszica 1, 44-341 Gołkowice

Opis dostępności wejścia do budynku
W podanej lokalizacji znajdują się dwa oddzielne wejścia. Do głównych drzwi wejściowych prowadzą schody. Brak podjazdu, pochylni dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia przedszkola znajdują się na dwóch kondygnacjach.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz, pomieszczenia biurowe przedszkola znajdują się na piętrze w główniej części budynku do których prowadzą schody. W budynku brak windy. Szatnia usytuowana jest w piwnicy, do której prowadzą schody. Brak ogólnodostępnych toalet.

Opis dostosowań
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla. Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
Przed budynkiem brak miejsc parkingowych. Brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Gołkowicach ul. Stanisława Staszica 1, gdzie pomocy w tłumaczeniu udzieli przeszkolony pracownik. Zgłoszenia można dokonywać poprzez kontakt e-mail, telefoniczny bądź drogą pocztową.

Budynek Przedszkola Publicznego, ul. 1 Maja 133, 44-341 Gołkowice (salki Katechetyczne)

Opis dostępności wejścia do budynku
Odział przedszkola znajduje się w budynku salek katechetycznych przy kościele parafialnym. Do głównych drzwi wejściowych prowadzi pojedynczy schodek (stopień). Brak podjazdu, pochylni dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia przedszkola znajdują się na dwóch kondygnacjach.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Sale przedszkolne znajdują się na parterze oraz na piętrze. Klatka schodowa prowadzi bezpośrednio do sal na pietrze. W budynku brak windy. Szatnia usytuowana jest na parterze bezpośrednio przy wejściu. Brak ogólnodostępnych toalet.

Opis dostosowań
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla. Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
Wokół budynku znajdują się liczne miejsca parkingowe. Brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

do góry