Unia Europejska - Projekty

Tłumacz języka migowego | Przedszkole Publiczne w Gołkowicach

Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Informacja dotycząca ustawy o języku migowym

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.Nr 209 poz.1243 z 2011 r.), Urząd Gminy Godów informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchonieme, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

 1. korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
 2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:
  - korzystanie z poczty elektronicznej,
  - przesyłanie faksów,
  - korzystanie ze strony internetowej danej instytucji
 3. świadczenia w postaci usług tłumacza:
  - polskiego języka migowego PJM,
  - systemu językowo-migowego SJM,
  - sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zasady korzystania z pośrednictwa tłumacza podane zostaną do wiadomości po wejściu w życie aktów wykonawczych do w/w ustawy, umożliwiających realizację przedmiotowego świadczenia.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Gołkowicach ul. Piotrowicka 3A, gdzie pomocy w tłumaczeniu udzieli przeszkolony pracownik.

Zgłoszenia można dokonywać w następujących formach:

 • e-mailem na adres
 • telefonicznie na nr 32 47 27 042
 • drogą pocztową
do góry