Unia Europejska - Projekty
Grafika BIP

Rok 2020

Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wynikach na stanowisko sprzątaczki

Informuję, że w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko sprzątaczki wpłynęło 8 ofert.

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne w/w stanowisko została wybrana Pani Beata Lincner, zamieszkała w Gołkowicach. Kandydatka spełnia oczekiwania stawiane na stanowisku pracy i posiada predyspozycje gwarantujące rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Gołkowice, dnia 28 grudnia 2020 r.

Maria Papierok
(dyrektor)

Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wynikach na stanowisko konserwatora/palacza (na zastępstwo)

Informuję, że w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko konserwatora/palacza wpłynęły 2 oferty.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych stwierdzono, że jedna osoba nie spełniała wymogów formalnych.

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne w/w stanowisko został wybrany Pan Grzegorz Tatarczyk, zamieszkały w Gołkowicach. Kandydat spełnia wymagania formalne, a posiadane cechy pozwalają sądzić, że powierzone obowiązki będzie wykonywać sumiennie i rzetelnie.

 Gołkowice, dnia 22 września 2020 r.

Maria Papierok
(dyrektor)

Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wynikach na stanowisko  nauczyciela psychologa

Informuję, że w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko nauczyciela psychologa wpłynęła 1 oferta.

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne w/w stanowisko została wybrana Pani Aneta Kańtoch, zamieszkała w Jastrzębiu-Zdroju.

Gołkowice, dnia 11 sierpnia 2020 r.  

Maria Papierok
(dyrektor)

 

Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wynikach na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego z dodatkową specjalnością język angielski

Informuję, że w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego z dodatkową specjalnością język angielski wpłynęły 3 oferty.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowano 2 kandydatów. Jedna osoba nie spełniała wymogów formalnych, a druga nie była zainteresowana pełnym wymiarem godzin pracy.

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne w/w stanowisko została wybrana Pani Michalina Skatuła, zamieszkała w Gołkowicach. Kandydatka spełnia wymagania formalne, a posiadane cechy pozwalają sądzić, że powierzone obowiązki będzie wykonywać sumiennie i rzetelnie.

 Gołkowice, dnia 10 sierpnia 2020 r.

Maria Papierok
(dyrektor)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Pękała Jolanta 2020-08-11 20:33
Aktualizacja publikacji
Pękała Jolanta 2020-12-28 12:26
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
45
do góry