Unia Europejska - Projekty
Grafika BIP

Zapytania ofertowe

Rozeznanie rynku - szacowanie wartości zamówienia
Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach zamierza udzielić zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć podstawy programowej i zajęć specjalistycznych w ramach projektu „Szansa na lepszy rozwój i równy start dla każdego - utworzenie nowej grupy przedszkolnej z rozszerzeniem oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków w Gołkowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie obejmuje zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć podstawy programowej i zajęć specjalistycznych dla Przedszkola Publicznego w Gołkowicach im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach.
1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen pomocy dydaktycznych donajęć podstawowych oraz zajęć specjalistycznych w:
Pomoce dydaktyczne do zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Instrumenty muzyczne
Drukowane książki
Sprzęt techniczny i pomocniczy
Gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym
Sprzęt do terapii mechanicznej

Kod i nazwa przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39162100-6 Pomoce dydaktyczne;
39162000-5 Pomoce naukowe;
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny;
39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe;
37000000-8 instrumenty muzyczne
22110000-4 drukowane książki
37500000-3 gry i zabawy, wyposażenie parków

Dane do specyfikacji na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć specjalistycznych w ramach projektu „Szansa na lepszy rozwój i równy start dla każdego - utworzenie nowej grupy przedszkolnej z rozszerzeniem oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków w Gołkowicach” znajdują się w formularzu szacowania wartości zamówienia w załącznikach.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów zakupu i dostawy na załączonych wzorach formularza w formie papierowej do dnia 03 listopada 2020 r. na adres Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach ul. Stanisława Staszica 1, 44-341 Gołkowice lub w formie skanów formularza szacowania na adres e-mailowy: ewa.cyrulik@godow.pl

Kategoria: powiązane pliki [6]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Część 1.pdf 1.44MB pobierz Plik: Część 1.pdf
pdf Część 2.pdf 1.09MB pobierz Plik: Część 2.pdf
pdf Część 3.pdf 1.07MB pobierz Plik: Część 3.pdf
pdf Część 4.pdf 1.55MB pobierz Plik: Część 4.pdf
pdf Część 5.pdf 1.71MB pobierz Plik: Część 5.pdf
pdf Część 6.pdf 0.91MB pobierz Plik: Część 6.pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-30 15:24
Aktualizacja publikacji
Pękała Jolanta 2020-10-27 14:15
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
71
do góry