Unia Europejska - Projekty
Grafika BIP

Rok 2020

Nabory Zakończone

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy sprzątaczki

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
Stanowisko: sprzątaczka

 • Wymiar zatrudnienia: 1 etat
 • Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 h
 • Data rozpoczęcia: 01.01.2021 r.
 • Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące), z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy z małymi dziećmi,
 • dobry stan zdrowia, pozwalający na pracę w kontakcie z żywnością oraz wykonywanie pracy fizycznej,
 • umiejętność obsługi urządzeń sprzątających,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • kultura osobista,
 • obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie przedszkola,
 • dyspozycyjność.

Ogólny zakres obowiązków:

 • dbanie o czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach,
 • dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu,
 • przygotowanie do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci,
 • opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek,
 • współpraca z nauczycielami i innym personelem przedszkola,
 • wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z działalności przedszkola.

Dane adresowe:

Nazwa przedszkola: Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach
Miejscowość: Gołkowice
Kod pocztowy: 44-341
Ulica: Piotrowicka 3A, St. Staszica 1 - siedziba
Telefon: 32 4727042, 32 7228990
E-mail:

Wymagane dokumenty:


Oferty należy składać na adres:
Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach
ul. Piotrowicka 3A, 44-341 Gołkowice do dnia 18.12.2020 r.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną telefonicznie powiadomieni o spełnieniu wymogów formalnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy (na zastępstwo) - konserwator/palacz

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

Stanowisko: konserwator/palacz
Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 h
Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo
Wymagane wykształcenie: minimum podstawowe
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
niekaralność,
umiejętność obsługi pieca CO GAZOWY/uprawnienia
z uwagi na kontakt z dziećmi wymagana jest cierpliwość i bardzo wysoka kultura  osobista,
predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, punktualność, dyspozycyjność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkolnego,
wykonywanie drobnych napraw i poprawek, nie wymagających specjalistycznej wiedzy fachowej,
obsługa sieci alarmowej przedszkola,
obsługa monitoringu,
obsługa wentylacji mechanicznej - rekuperacja,
dbanie o czystość i estetykę otoczenia przedszkola, placu zabaw (m.in. zamiatanie, pielęgnacja zieleni, porządkowanie terenów zielonych, koszenie trawy itp.),
odśnieżanie ciągów komunikacyjnych,
dokonywanie bieżących i okresowych przeglądów budynku przedszkola i pomieszczeń oraz ich wyposażenia pod kątem ich zabezpieczenia i stanu.

Dane adresowe:

Miejsce zatrudnienia: Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach
Miejscowość: Gołkowice
Kod pocztowy: 44-341
Ulica: Piotrowicka 3A,
Telefon: 324727042, 327228990
E-mail: , ePUAP: /PPGolkowice/SkrytkaESP

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 • Skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Podpisana Klauzula informacyjna - załącznik do ogłoszenia do pobrania poniżej

Oferty należy składać w siedzibie:
Wymagane dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Przedszkolu Publicznym w Gołkowicach, ul. Piotrowicka 3A, 44-341 Gołkowice lub na adres e-mail: z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko konserwatora/palacza” w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w BIP oraz tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Publicznym w Gołkowicach. Oryginały dokumentów do wglądu podczas naboru. Dokumenty, które wpłyną do przedszkola po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Przedszkola Publicznego w Gołkowicach.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - sprzątaczka

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

Stanowisko: sprzątaczka
Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 h
Data rozpoczęcia: 01.09.2020 r.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymagane wykształcenie: minimum podstawowe

Dane adresowe:

Miejsce zatrudnienia: Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach
Miejscowość: Gołkowice
Kod pocztowy: 44-341
Ulica: St. Staszica 1
Telefon: 324727042, 789 178 664
E-mail: , ePUAP: /PPGolkowice/SkrytkaESP

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • podpisana Klauzula informacyjna - załącznik do ogłoszenia.

Oferty należy składać w siedzibie:

Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach ul. St. Staszica 1, 44-341 Gołkowice do dnia 11.08.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Nauczyciel psycholog

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

Stanowisko: nauczyciel
Ilość wakatów: 1
Wymiar zatrudnienia: 3/22 etat
Ważność oferty do 07.08.2020 r.

Wymagane wykształcenie: dyplom ukończenia psychologii, wymagane kwalifikacje do pracy z dziećmi.

Zakres obowiązków: m.in. prowadzenie zajęć z dziećmi z opiniami ppp i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z zakresu rozwoju emocjonalnego i społecznego, współtworzenie IPET-ów, współpraca z nauczycielami i rodzicami.

Dane adresowe:

Nazwa przedszkola: Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach
Miejscowość: Gołkowice
Kod pocztowy: 44-341
Ulica: St. Staszica 1
Telefon: 324727042, 789 178 664
E-mail: , ePUAP: /PPGolkowice/SkrytkaESP

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • referencje z ostatniego miejsca pracy (jeżeli kandydat posiada),
 • podpisana Klauzula informacyjna - załącznik do ogłoszenia do pobrania poniżej.

Oferty należy wysłać na adres mailowy lub poprzez platformę ePUAP podane powyżej do dnia 07.08.2020 r.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Nauczyciel wychowania przedszkolnego z dodatkową specjalnością język angielski

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

Stanowisko: nauczyciel
Ilość wakatów: 1
Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Informacje o wakacie: umowa na zastępstwo
Ważność oferty do 31.07.2020 r.

Wymagane wykształcenie: wyższe wychowanie przedszkolne z dodatkową specjalnością język angielski z przygotowaniem pedagogicznym

Dane adresowe:

Nazwa przedszkola: Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach
Miejscowość: Gołkowice
Kod pocztowy: 44-341
Ulica: St. Staszica 1
Telefon: 324727042
E-mail: , ePUAP: /PPGolkowice/SkrytkaESP

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • referencje z ostatniego miejsca pracy (jeżeli kandydat posiada),
 • podpisana Klauzula informacyjna - załącznik do ogłoszenia.

Oferty należy wysłać na adres mailowy lub poprzez platformę ePUAP podane powyżej do dnia 31.07.2020 r.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Załącznik do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy sprzątaczki.pdf 232.84KB pobierz Plik: Załącznik do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy sprzątaczki.pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Pękała Jolanta 2020-06-23 22:22
Aktualizacja publikacji
Pękała Jolanta 2021-01-22 21:55
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
509
do góry