Unia Europejska - Projekty
Grafika BIP

Rok 2021

Nabory Zakończone

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy intendenta


Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Stanowisko: intendent
 • Wymiar zatrudnienia: 1 etat
 • Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 h
 • Data rozpoczęcia: 01.02.2021 r.
 • Rodzaj umowy: Umowa o pracę na zastępstwo.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie, wykształcenie kierunkowe - technolog żywienia, dietetyk lub wykształcenie gastronomiczne;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • sprawna obsługa komputera (Excel, Word);
 • znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości;
  posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • samodzielność, jak i umiejętność pracy w zespole;
 • terminowość, rzetelność i odpowiedzialność;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • odpowiedzialność za realizację zadań.

Ogólny zakres obowiązków:

 • planowanie i systematyczne zaopatrywanie, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w przedszkolu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro, w żywność;
 • znajomość i stosowanie zasad żywienia i norm żywienia;
 • układanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi przewidzianymi dla dzieci w wieku przedszkolnym;
 • przestrzeganie zasad HACCP, GHP i GMP;
 • naliczanie i przekazywanie informacji rodzicom o odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie z obowiązującą dokumentacją i przepisami;
 • nadzór nad funkcjonowaniem kuchni przygotowywaniem i porcjowaniem posiłków, przestrzeganiem zasad higieny, w określonych sytuacjach uczestniczenie w przygotowywaniu posiłków;
 • przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie oraz ich właściwe przechowywanie;
 • sporządzanie dziennych raportów żywieniowych;
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań;
 • prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej z godnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce.

Dane adresowe:
Miejscowość: Gołkowice
Kod pocztowy: 44-341
Ulica: Piotrowicka 3A, St. Staszica 1 - siedziba
Telefon: 32 4727042, 32 7228990
E-mail: przedszkole@ppgolkowice.pl

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny,
Curriculum Vitae,
podpisana Klauzula informacyjna - załącznik do ogłoszenia.

Oferty należy składać na adres:
Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach
ul. Piotrowicka 3A, 44-341 Gołkowice do dnia 15.01.2021 r.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej,
zostaną telefonicznie powiadomieni o spełnieniu wymogów formalnych.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Załącznik do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy intendent.pdf 233.08KB pobierz Plik: Załącznik do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy intendent.pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Pękała Jolanta 2021-01-05 11:29
Aktualizacja publikacji
Pękała Jolanta 2021-01-22 21:44
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
364
do góry