Unia Europejska - Projekty
Grafika BIP

Opłaty

  • Opłaty za wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego będą naliczane tylko za faktyczne dni obecności dziecka w przedszkolu.
  • Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia wnosi się z "dołu" do dnia 15 każdego miesiąca, na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju, nr: 64 8470 0001 2001 0022 3568 0003 ze wskazaniem czego wpłata dotyczy - "opłata za świadczenia przedszkola"; "opłata za wyżywienie".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-30 15:28
Aktualizacja publikacji
Pękała Jolanta 2019-11-18 15:05
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
27
do góry