Unia Europejska - Projekty
Grafika BIP
Strona główna/BIP/Działalność/Zadania przedszkola

Zadania przedszkola

Główne zadania przedszkola to:

  • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
  • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.


Pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą prowadzimy w oparciu o program: „Nasze przedszkole”, W. Żaby Żabińskiej.

Dodatkowo realizujemy programy autorskie opracowane przez nasze nauczycielki.
Wprowadzając literki wykorzystujemy elementy odimiennej nauki czytania I. Majchrzak, "Metodę Dobrego Startu" M. Bogdanowicz.

Zajęcia ruchowe wzbogacamy metodami R. LABANA, ruchu rozwijającego, W. Sherborne, gimnastyki rytmicznej KNIESSÓW.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-30 15:27
Aktualizacja publikacji
Pękała Jolanta 2019-11-15 19:04
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
18
do góry