Unia Europejska - Projekty
Grafika BIP
Strona główna/BIP/Działalność/Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

6:00 - 8:00
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy integrujące grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8:00 - 13:00
Ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo - ruchową.
Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.
Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.
Śniadanie. Czynności higieniczne po śniadaniu, porządkowanie sali do zajęć.
Przygotowanie do zajęć (zabiegi higieniczne).
I zajęcia dydaktyczne (realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego)
Zabawy kołowe, ruchowe. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
II zajęcia dydaktyczne (realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego).
Zajęcia z religii.
Pobyt na świeżym powietrzu (zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, na boisku itp. z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodowe; zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe). Zabawy dowolne w sali, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.
Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe i zabiegi higieniczne.
Obiad. Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwania się sztućcami, przezwyciężenia uprzedzeń, przyzwyczajenia do zdrowego żywienia. 
Relaks poobiedni (słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne).
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna i zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

13:00 - 16:00
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Praca z dzieckiem zdolnym oraz zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Zabawy tematyczne, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
Podwieczorek.
Swobodne zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe, stolikowe, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-30 15:27
Aktualizacja publikacji
Pękała Jolanta 2019-11-25 23:33
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
16
do góry