Unia Europejska - Projekty

Logopeda

Zajęcia z logopedą

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. Zajęciami logopedycznymi w przedszkolu zajmuje się Pani Agnieszka Kurdziel.

Zajęcia z logopedą:

poniedziałek - KOTKI  od 13.00 do 14.00
poniedziałek - ŻYRAFKI od 14.00 do 15.00
wtorek - PSZCZÓŁKI od 13.00 do 14.00
wtorek - SMERFY od 14.00 do 15.00
środa - MOTYLKI od 13.00 do 14.00
środa - BIEDRONKI od 14.00 do 15.00
czwartek - MISIE od 13.00 do 14.00
czwartek - ŻABKI od 14.00 do 15.00

 

Wymienia się cztery okresy rozwoju mowy dziecka:

 • okres melodii,
 • okres wyrazu,
 • okres zdania,
 • okres swoistej mowy dziecięcej.

Okres melodii przypada od narodzin dziecka do pierwszego roku życia. Po urodzeniu dziecko porozumiewa się za pomocą krzyku. Wtedy też matka wie, że dziecko oddycha, że jest zdrowe. Krzyk dziecka zalicza się do ćwiczeń narządu oddechowego. Około 2-3 miesiąca życia, dziecko przygotowuje się do mówienia poprzez ćwiczenia narządów artykulacyjnych jakim jest głużenie. Następnie około 6 miesiąca życia dziecko zaczyna już gaworzyć. Przejawia się to powtarzaniem dźwięków, sylab. W tym okresie życia u dziecka pojawiają się samogłoski i spółgłoski. Jest to okres, w którym należy się zastanowić nad odstawieniem smoczka na najwyższą półkę, gdyż przetrwałe używanie smoczka przez dziecko powoduje nieprawidłową pracę mięśni jamy ustnej, wadę zgryzu i późniejszą niewłaściwą artykulacje głosek. Od 8 do 9 miesiąca życia dziecko zaczyna reagować na mowę mówcy, powtarza różne dźwięki. Zalecane jest przywitanie pierwszych urodzin dziecka bez smoka, jest to dobry moment, gdyż dziecko nie ma tak dużo odruchów ssania w porównaniu z poprzednimi miesiącami życia. Pierwsze wyrazy u dziecka pojawiają się pod koniec pierwszego roku życia.

W okresie wyrazu między 1 a 2 rokiem życia pojawiają się prawie wszystkie samogłoski poza samogłoskami: ą, ę. Artykulacja dziecka jest jeszcze zniekształcona, bo pracuje zazwyczaj środkową częścią języka. Około 2 roku życia obserwuje się tworzenie prostych zdań.

Okres zdania przypada miedzy 2 a 3 rokiem życia. W tym czasie dziecko nadal doskonali swoja mowę. Zdania są przez dziecko wydłużane i wzbogacane o nowe części mowy czyli czasowniki, rzeczowniki i zaimki. Nie należy wówczas używać zdrobnień, gdyż dziecko może utrwalić sobie błędne wzorce słowne. W tym okresie może pojawić się także jąkanie fizjologiczne, które należy obserwować i udać się do specjalisty logopedy po poradę.

Okres swoistej mowy dziecięcej ma miejsce między 3 a 7 rokiem życia. w tym okresie dziecko nadal doskonali swoją mowę. Trzylatek posługuje się w tym okresie zadaniami kilkuwyrazowymi. Wypowiada wszystkie samogłoski oraz spółgłoski: p, pi, b, bi, m, mi, n, ń, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ł, j, k, ki, g, gi, h, hi, ś, ź, ć, dź. Nabywa umiejętności rozpoznawania różnic zachodzącymi między głoskami. Głoski sz, ż, cz, dż pojawiają się w wymowie dziecka miedzy 4 a 5 rokiem życia, choć mogą jeszcze być zamieniane na łatwiejsze odpowiedniki. Głoska r często jest zastępowana głoską j bądź l.
Sześciolatek powinien już realizować prawidłowo wszystkie głoski. W tym okresie zdania i mowa spontaniczna są już zbudowane poprawnie pod względem gramatycznym i logicznym. Proces rozwoju języka, wzbogacania słownictwa nadal jeszcze trwa.

Od 3 do 6 roku życia Twoje dziecko

 • potrafi opowiedzieć bajkę lub zdarzenie,
 • buduje różnorodne typy zdań, które są coraz bardziej złożone,
 • zadaje bardzo dużo pytań, prowadzi swobodne rozmowy,
 • zaczyna wyrażać mową własne potrzeby psychiczne, przeżycia wewnętrzne swoje i innych ludzi,
 • stopniowo opanowuje mowę dorosłych.

Po względem artykulacyjnym:

 • czterolatek powinien poprawnie wymawiać głoski: „s, z, c, dz”,
 • w mowie pięciolatka pojawiają się głoski: „sz, ż, cz, dż,
 • sześciolatek poprawnie wymawia wszystkie głoski.
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Kalendarz rozwoju mowy dziecka - pdf 73.84KB pobierz Plik: Kalendarz rozwoju mowy dziecka - pdf
do góry